server

ตั้งให้ User สามารถ SFTP ได้อย่างเดียว บน FreeBSD

ปกติ เมื่อเมื่อสร้าง user เราสามารถกำหนด shell ให้กับผู้ใช้ได้
ในกรณีที่เราอยากให้ผู้ใช้ สามารถ SFTP ได้อย่างเดียวสำหรับ Web User
มีหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือ กำหนดให้ใช้ scponly ซึ่งเป็น restricted shell
ให้ใช้ scp / sftp อย่างเดียว

  1. # cd /usr/ports/shell/scponly
  2. # make install clean

จากนั้น เปลี่ยน shell ของผู้ใช้

การกำหนด user quota ใน freebsd

สำหรับ Freebsd หลังจากติดตั้ง disk quotaแล้ว สามารถกำหนด quota ให้กับ user ที่สร้างใหม่ได้ โดยใช้คำสั่ง

$edquota -u username

หลังจากนั้น แก้ไข ตามต้องการ soft คือแจ้งเตือนเมื่อถึงค่านี้ hard ค่อโควต้าสูงสุดที่กำหนดให้ เป็น kbyte

Savane :: Software Development Management

   หลังจากที่ปล้ำกับ gforge อยู่นาน พอดีเข้าไปดู po ไฟล์ของโปรแกรมที่จะแปลลิงก์ไป ๆ มา ๆ ก็เลยเข้าไปที่ savanah เลยนึกออกว่า
นอกจาก gforge ก็ยังมี savane ที่savanah ใช้อยู่ซึ่งฟรีเหมือนกัน

แก้ปัญหา idle ของ pgsql + apache2 + php5

หลังจากการที่ติดตั้ง gforge ไปได้ในระดับนึง ก็พบข้อผิดพลาดจนได้

ทุกครั้งที่เปิดหน้าเว็บ จะมีการ connect ไปยัง database
พบว่าทุกครั้งที่เข้าแต่ละหน้า จะมี idle process เกิดขึ้นดังนี้

ประเด็น พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สัปดาห์นี้เห็นหลาย ๆ คน เขียนเกี่ยวกับเรื่องพรบ. คอมฯ กันเยอะ อย่างที่ blognone หรือเว็บอื่น ๆ แม้แต่วันก่อน ไอทีวีก็มีสัมภาษณ์เช่นเดียวกัน ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่รอโปรดเกล้าแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยปกติการร่าง พรบ. ต่าง ๆ ต้องผ่านหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอร่าง ผ่านสภานิติบัญญัติ ทำการแปรญัตติ เมื่อพิจารณารอบคอบแล้ว ผ่านสภา จึงถวาย โปรดเกล้า ฯ ลงพระปรมาภิไทย เมื่อประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาก็จะมีผลบังคับใช้ทันที เว้นแต่ในกรณีนี้ พรบ.ได้กำหนด ให้มีผล หลังประกาศในพระชารกิจจานุเบกษา 30 วัน

เปิด Planet CoE KKU

จริง ๆ คิดไว้นานได้แล้ว ว่าจะทำ planet ของภาควิชา ตอนนี้เห็นหลาย ๆ คนมี บล็อก กันมากมาย
เลยไปที่ http://www.planetplanet.org ซึ่งเป็น blog feeder ที่ได้รับความนิยมตัวนึง