politic

เค้ายึด server กันแล้วเหรอเนี่ย

อาจจะดูตกข่าวไปนิด เพราะไม่ค่อยได้เข้า igoogle ช่วงนี้ วันนี้เข้าไปเลยเจอข่าว
http://www.blognone.com/node/5498 ที่พูดถึง tarad.com โดนยึด server เห็นว่าไม่เกี่ยวกับ พรบ. คอม ฯ

ประเด็น พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สัปดาห์นี้เห็นหลาย ๆ คน เขียนเกี่ยวกับเรื่องพรบ. คอมฯ กันเยอะ อย่างที่ blognone หรือเว็บอื่น ๆ แม้แต่วันก่อน ไอทีวีก็มีสัมภาษณ์เช่นเดียวกัน ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่รอโปรดเกล้าแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยปกติการร่าง พรบ. ต่าง ๆ ต้องผ่านหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอร่าง ผ่านสภานิติบัญญัติ ทำการแปรญัตติ เมื่อพิจารณารอบคอบแล้ว ผ่านสภา จึงถวาย โปรดเกล้า ฯ ลงพระปรมาภิไทย เมื่อประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาก็จะมีผลบังคับใช้ทันที เว้นแต่ในกรณีนี้ พรบ.ได้กำหนด ให้มีผล หลังประกาศในพระชารกิจจานุเบกษา 30 วัน