เปิด Planet CoE KKU

จริง ๆ คิดไว้นานได้แล้ว ว่าจะทำ planet ของภาควิชา ตอนนี้เห็นหลาย ๆ คนมี บล็อก กันมากมาย
เลยไปที่ http://www.planetplanet.org ซึ่งเป็น blog feeder ที่ได้รับความนิยมตัวนึง
เขียนด้วยภาษา python วิธีการลงก็เพียงแค่แก้ไข template แล้วก็ รัน python scriptโดยใส่ไว้ใน crontab แค่นี้
ถือว่าง่ายทีเดียว

Planet CoE KKU :

http://campus.en.kku.ac.th/planet/