วิธีเขียน Python แบบ Object Oriented

จริง ๆ แล้ว หลาย ๆ คนอาจจะได้ยินมาว่า python เป็นภาษา OO อีกภาษาหนึ่ง ซึ่งก็จริงครับ เพราะจะว่าไปแทบทุกภาษาเขียนแบบ OO ได้ แต่ python มีความ OO ที่เขียนได้สั้น เพราะเป็นภาษา script แบบนึง เราจะมาลองดูหน้าตากัน

 1. #/usr/bin/env python
 2. #สร้าง class ชื่อ MyBank
 3. #ระวังนิดนึงสำหรับมือใหม่ครับ python ใช้ tab ย่อหน้าเป็น token ในการเขียนโปรแกรมด้วย เพราะผมก็เจอ Error ตรงนี้ครับ
 4. class MyBank:# ย่อหน้าด้วย tab    
 5.  
 6.         def __init__(self):self.money = 0;  
 7.                 print "This is init"
 8.  
 9.         def deposit(self,money):
 10.                 self.money += money      
 11.                 print "your money = " + str(self.money)
 12.         def withdraw(self,money):
 13.                 self.money += money      
 14.                 print "your money = "+ str(self.money)
 15. #สร้าง Object ของ class Mybank
 16. bank = MyBank()
 17.  
 18. #เรียกใช้งาน
 19. bank.deposit(1000)
 20. bank.deposit(500)  

ผลลัพธ์ :

>>> This is init your money = 1000 your money = 1500

อธิบายโปรแกรม :
เราสร้าง class ชื่อ MyBank ใน python มี constructor ได้เพียงอันเดียวครับ คือ __init__(self) ซึ่งจะยกตัวอย่างต่อไป ทุก method ต้องมี self เพื่อให้สามารถ access attribute หรือ instance ของ class ได้ self.money เป็น instance ของ class self ก็ คล้าย ๆ กับ this ในภาษาจาวาครับ สังเกตว่า print "your money = " + str(self.money) ต้อง ทำ type casting จาก integer ไปเป็น string ก่อน ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องประกาศชนิดก่อน ซึ่งต่างจาก php ที่เราสามารถเปลี่ยน type ได้เลยครับ python มี constructor ได้เพียงอันเดียวครับ ซึ่งจะใช้อันล่างสุดที่ประกาศ

 1. #/usr/bin/env python
 2. class MyBank:
 3.         def __init__(self):
 4.                 print "This is init"
 5.  
 6.         def __init__(self,deposit,withdraw):
 7.                 money = 0;      
 8.                 money += deposit      
 9.                 money -= withdraw
 10.                 print "your money = " + str(money)
 11.                  

เมื่อสร้างobject ด้วย bank = MyBank() จะเกิด error

>>> Traceback (most recent call last): File "C:/Documents and Settings/S@ke.EN39/Desktop/myoo2.py", line 23, in ? bank = MyBank() TypeError: __init__() takes exactly 3 arguments (1 given)

ต้องสร้างด้วย bank = MyBank(1000,500) ซึ่งมี 2 argument + self เป็น 3 ครับ ผลลัพธ์:

>>> your money = 500

ใครมีข้อเสนอแนะนำมือใหม่อย่างผมก็ช่วยชี้แนะด้วยครับ