ประมวลผล XML ด้วย PyXML

Python เป็นภาษาหนึ่ง ที่เป็น interactive script ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมทั้งการประมวลผลไฟล์ XML ด้วย
ซึ่งสามากทำได้ง่ายดาย โดยใช้ module PyXML
1. ติดตั้ง PyXML
อันดับแรกเราต้องติดตั้ง Python InterPretter ก่อนครับ สามารดาวน์โหลดได้จาก http://www.python.org/ ซึ่งผมขอข้ามละกัน
เ มื่อติดตั้งแล้ว สำหรับ Windows อาจต้อง set path ให้เรียก python interpreter ใช้งานได้ ส่วน linux ใช้ apt-get install ก็รอใช้งานได้แล้วครับ
อันดับต่อมาก็โหลด PyXML ซึ่งเป็น module ที่ใช้ประมวลผล XML ครับ โหลด source ได้ที่
http://sourceforge.net/projects/pyxml/
จากนั้น unzip แล้วติดตั้ง โดยเรียกคำสั่ง

# python setup.py install

จากนั้นระบบจะทำการ install ให้
ซึ่งสำหรับ window บางครั้งอาจต้องติดตั้ง .NET SDK เพื่อ compile module ด้วย
ใช้แบบ binary จะสะดวกกว่า
สามารถทดสอบได้ โดยเข้าไปที่ interpreter ดังนี้

>>> import xml
>>> xml.__version__
'0.8.4'

ถือว่าใช้ได้ครับ
2. ลงมือเขียน parser
เมื่อลง python จะมี IDLE ซึ่งเป็น IDE ที่ติดตั้งมาให้เหมาะสำหรับการใช้งานพอสมควร เราจะใช้ IDE ตัวนี้เป้นหลักครับ

อันดับแรกสร้าง xml ไฟล์ที่จะตัดก่อน สมติชื่อ contents.xml

 1.         <?xml version="1.0" encoding="tis-620"?>
 2.         <contents>
 3.         <title>นี่คือหัวเรื่อง</title>
 4.         <details>นี่คือรายละเอียดของ ไฟล์ xml</details>
 5.         </contents>

สำหรับที่จะทดสอบเขียน เราจะทดสอบโดยการใช้ DOM และ SAX ครับ
เลือก File >> New Window
จากนั้น save file เป็น .py

 1.         #!/usr/bin/env python
 2.         import os, sys
 3.         from xml.dom.ext.reader import Sax2
 4.         #เปิดไฟล์
 5.         f = open("contents.xml")
 6.         # สร้าง SAX Reader สำหรับอ่าน xml แล้วสร้างเป็น DOM tree
 7.         reader = Sax2.Reader()
 8.         # parse XML document
 9.         doc = reader.fromStream(f)
 10.         # ปิดไฟล์
 11.         f.close()
 12.         # พิมพ์ document ออกแบบจัดหน้าให้สวยงาม
 13.         PrettyPrint(doc)

จากนั้นเลือก F5 สำหรับ รัน module
จริง ๆ แล้ว เราสามารถพิมพ์คำสั่งที่ละบรรทัดที่ interpreter เลยก็ได้ครับ แต่ผมชอบเขียนเป็นไฟล์มากกว่า เพราะแก้ไขสะดวก
ผลลัพธ์จะได้เอกสาร XML ข้างต้นออกมา
หากต้องการหา element ก็สามารถหาได้โดยคำสั่ง

 1.         #หา element ชื่อว่า title
 2.         title_elem = doc.documentElement.getElementsByTagName("title")[0]
 3.         #เรียกดู data ใน element
 4.         title_string = title_elem.firstChild.data
 5.         #พิมพ์ออก
 6.         print(title_string)

ยังมีที่น่าสนใจอีกมากมาย สำหรับวันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนครับ
::ข้อมูลเพิ่มเติม ::
http://pyxml.sourceforge.net/topics/howto/xml-howto.html
http://www.xml.com/pub/a/2002/09/25/py.html