Serial Port

ติดต่อ Serial Port (ComPort) ง่าย ๆ ด้วย Python บน Windows

Python เป็นภาษาหนึ่งในการเขียนโปรแกรม ที่ผมว่าน่าจะครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้
นอกจากจะเขียนง่ายแล้วยังทำได้เกือยทุกอย่าง อย่าตอนนี้ที่จะลองใช้กัน พอดีต้องเขียนโปรแกรม
เพื่อติดต่อกับ Serial Port หรือ Com Port นั่นเอง จริง ๆ อาจมีหลายภาษาที่ทำได้เหมือนกัน
แต่เราจะมาลองเขียนด้วย Python บน Windows กันครับ (จริง ๆ  Linux ก็น่าจะได้เหมือนกัน)