จดบันทึกเว็บด้วย Google Notebook

google-notebook_web

คุณอาจพบปัญหาจากการที่ต้อง search หาข้อมูลในเว็บ แต่พอพบ ต้องมานั่ง copy แปะใน ไฟล์เอกสาร บางที bookmark
ไว้ แต่กลับอยู่คนละเครื่อง google ได้ออก toolใหม่ที่ช่วยจัดการสิ่งเหล่านี้คือ google notbook นั่นเอง

คุ ณสามารเข้าไปใช้งานได้ที่http://www.google.com/notebook เมื่อเข้าไปอาจต้องลงทะเบียนเข้าใช้ แต่ถ้าคุณมีบัญชีของ gmail
ก็สามารถกรอกเพื่อเข้าใช้งานได้เลยครับ เมื่อเข้าไปก็จะพบ สมุดที่ อันนี้เป็นอันที่ผมใช้อยู่ครับ

files/google-notebook_web.png

 

คุณสามารถโหลดปลักอินของ firefox หรือ internet Explorer เมื่อลงแล้วจะมีรู้ สมุดที่status bar สามารถใช้งานได้สะดวกกว่าดังที่รู้แรกด้านบนครับ โดยถ้าลง plugin คุณเพียงแต่เลือกข้อความ คลิกขวา เลือก Note this(Google notebook) ก็สามารถเก็บลงสมุดได้แล้ว

คุณสามารถสร้างสมุดใหม่และสร้าง section ต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน

google-notebook_newbook

google-notebook_function

 

และยังสามารถแชร์สมุดของคุณกับคนอื่น ๆ ได้ด้วย

files/google-notebook_sharing

 

โดยสรุป คุณสามารใช้งาน google เพื่อเก็บข้อมูล โดยสามารถแบ่งเป็นสมุดแต่ละเล่ม และสร้าง section ตลอดจนใช้งานง่ายขึ้น ถ้าลง plugin ก็เพียงคลิกขวา ถือว่าเป็นตัวนึงที่น่าใช้เหมือนกันครับ

SiteTags: