เพิ่ม APT Repository สำหรับ Update Google Chrome ใน Ubuntu

google chrome linux

เป็นที่ทราบดีว่า google ได้ออกรุ่น beta และรุ่น unstable
สำหรับ google chrome บน Linux
ออกมาได้พอสมควร แต่ก็ยังไม่ release ซักที

จำไม่ได้ หลังจากที่ติดตั้งไปตั้งนานแล้ว
เราสามารถที่จะเพิ่ม APT Repository
เพื่อให้ปรับปรุง และลง Google Chrome อัตโนมัติได้
สำหรับผมใช้ Ubuntu Lucid อยู่ครับ

  1. sake@sake-laptop:~$  wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
  2.  
  3. sake@sake-laptop:~$  sudo echo "deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free main" >> /etc/apt/source.list.d/google.list
  4.  
  5. sake@sake-laptop:~$  sudo apt-get update  

จากนั้น เราจะสามารถ apt-cache search package ที่เราต้องการลงได้ครับ
เช่น google-chrome-beta, google-chrome-unstable หรือ google-desktop-linux เป็นต้นครับ

อ้างอิงจาก http://www.google.com/linuxrepositories/apt.html