Symbian

เขียนโปรแกรม python บนมือถือด้วย PyS60

หลาย ๆ คนอาจจะทราบกันดีว่า Python สามารถรันบนมือถือได้ ซึ่งที่จริงก็มีหลายแพล็ตฟอร์มที่สนับสนุน
พอดีได้ ฤกษ์เปลี่ยนมือถือใหม่ เลยไปซื้อ Nokia 6630 ซึ่งเป็น Symbian Series 60 Feature Pack 2