Mysql

การเก็บภาษาไทยใน MySQL โดยใช้ Java

วันนี้เขียนจาวาอยู่ เจอปัญหาภาษาไทยเหมือนเดิม อันนี้ก้อบมาคับ ใช้งานได้ดี เหอ ๆ

การเก็บภาษาไทยใน MySQL จะเก็บเป็น ASCII ครับดังนั้นจะต้องมี method ที่จะเปลี่ยนให้เ UNICODE ให้เป็นรหัส ASCII ก่อน insert อะครับ