Google Map API

เขียน Google Map โดยใส่ไฟล์ kml จาก Google Earth

ปกติ เราสามารถเขียน Google map ได้ง่าย ๆ โดยใส่ไว้ในเว็บเรา
โดยที่ชุด Google Map API นั้น เป็น Java Script อยู่แล้ว เราจึงสามารถ include ได้
โดย link ไปยังเว็บที่ google กำหนด โดยเราต้องนำ URL ของหน้าเพจที่เราจะใช้
ลงทะเบียน โดยลงได้ที่ http://code.google.com/apis/maps/signup.html
ใส่ URL ลงไปก็จะได้ key สำหรับใช้งานต่อไปครับ
ตัวอย่างที่ยกมา เป็นของ IPStar ครับ ที่วงเขตบีมให้บริการไว้

จากนั้นเราเริ่มทำการเขียน html ตามนี้ครับ