Linux Gazette ฉบับแปลภาษาไทย


Linux Gazette (LG) เป็นนิตยสารรายเดือน เป็นสมาชิกของLinux Documentation Project ซึ่งเป็นแหล่งรวมเอกสารเกี่ยวกับ Linux ขนาดใหญ่ที่หนึ่ง

สำหรับ LG นั้น ได้ปัจจุบันได้มีการแปลออกเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษาด้วยกัน ผมจึงได้มีความคิด ที่จะแปลเป็นภาษาไทย เพื่อเป็นแหล่งความรู้ของผู้ที่จะเข้ามาอ่าน และผู้แปลเองที่นอกจากจะได้อ่าน บทความดี ๆ เพิ่มความรู้แล้ว ยังได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วย :P ทุกบทความ มีสัญญาอนุญาตแบบ Open Publication License v1.0 ครับ