สรุป mongodb จาก tweets @sakez


หลายวันก่อน ทวิตเกี่ยวกับ mongodb เลยสรุปเป็นรายการได้ ดังนี้

  • mongdb เก็บข้อมูลโดยใช้ BSON และ query ใช้ array กับ JSON
  • สามารถ เก็บเป็น graph node/edge แต่รู้สึก feature บางอย่างก็ยังสู้ graph database แท้ๆ ไม่ได้มั้ง
  • BSON นี่มันก็ flat file ดีๆ นี่เอง อย่างงี้ก็ไวสิ
  • mongodb เป็น non-relation database 0_o ใช้ embed model ลงไปใน field เลย
  • mongodb มี field ประหลาดที่ embed collection ของ python ลงไปได้เลย เช่น list field, set field, dict field #แหล่มมาก
  • ถึงบอก non-relational แต่เอาเข้าจริงembeded object = 1tomany relation แล้วก็วิธีสร้าง model เก็บ collection แทน
  • รูปแบบการเก็บของ #mongodb = { database:{collection:{document:{field:{key:value}}}}}
  • mongodb ทำการ index object ID ของ model อัตโนมัติ แต่สามารถทำ multi-field/sparse/decending index ได้ ส่วน lucene น่าจะ fulltext index เลย
  • ประเด็นเหมือน #mongodb เป็น non-relational พอจะ convert พวก foriegn key หรือ relation ใน SQL>noSQL แล้วยังงงๆ
  • #mongodb ไม่สามารถทำ multi-table inheritance ใน #django ได้