ลง Sesame เพื่อเก็บ Semantic Information

Sesame (น่าจะอ่านว่า ซีซามี ) เป็น RDF database management systems ไว้เก็บพวก RDF OWL อะไรซักอย่างนี่ล่ะครับ :P เอาเป็นว่า ผมจะเก็บข้อมูล RDF แล้วก็ อยากใช้ SPARQL ด้วย เลยลงดู ว่าเป็นยังไงครับ ไม่รู้ว่าจะออกมายังไง ==''

1. โหลด sesame 2.3 http://www.openrdf.org/download.jsp

2. แตกไฟล์ออกมา

  1. tar zxvf openrdf-sesame-2.3.2-sdk.tar.gz

3. ลง tomcat เพราะ sesame มีทั้งส่วนที่เป็น servlet เลยต้องใช้ tomcat และส่วนที่เป็น command line

  1. sudo apt-get install tomcat6 tomcat6-admin tomcat6-docs tomcat6-user

4. แก้ config ของ tomcat
sudo vi /etc/tomcat6/tomcat-users.xml
เพิ่ม user
sudo vi /etc/tomcat6/tomcat-users.xml

sudo /etc/init.d/tomcat6 restart

5. ทดสอบ เข้าไปที่ http://localhost:8080/manager/html

6. ทำการ deploy ตัว servlet โดยเลือกไฟล์ ใน /path/to/openrdf-sesame-2.3.2/war ได้แก่
openrdf-sesame.war และ openrdf-workbench.war

7. ลองเข้าไปที่ http://localhost:8080/openrdf-sesame/home/overview.view

ของผมเกิด errror แก้ไขโดย

  1. mkdir -p /usr/share/tomcat6/.aduna/openrdf-sesame
  2. sudo chmod -R a+w  /usr/share/tomcat6/.aduna/openrdf-sesame

ได้หน้านี้ออกมาก็น่าจะถือว่าใช้ได้แล้วครับ เย้

ลองเข้าไปเล่นต่อที่ http://localhost:8080/openrdf-workbench

เดี่ยวต่อไปคงลองใช้งานอย่างอื่นดูครับ ^^