อัพเดต Ubuntu Precise 12.04 หนี Heartbleed

วงการ admin สะเทือน งานเข้ากันเต็มๆ เมื่อ ssl library ยอดฮิต อย่าง openssl เป็นเป้า ตาม Heartbleed attack เลยต้องอัพเดต กัน โดยเฉพาะเครื่องเก่าๆ ส่วนผม มีเครื่องนึงที่เป็น ubuntu precise 12.04 เลยต้องลงไม้ลงมือกันหน่อย

ที่ทำไม่ได้ไรมาก จากการตรวจสอบ พบว่า ตาม USN-2165-1: OpenSSL vulnerabilities http://www.ubuntu.com/usn/usn-2165-1/ ได้ระบุวิธีไว้แล้ว
Ubuntu 12.04 LTS:
libssl1.0.0 1.0.1-4ubuntu5.12

พอดู เป็นลิงก์ไปยัง source package
เริ่มจาก update source กัน .ให้แน่ใจว่าเปิด repo precise-security/main อยู่ แล้ว
จากนั้นติดตั้ง package ที่จำเป็นในการ build

 1. root@campus:~# apt-get update
 2. root@campus:~# apt-get upgrade
 3. root@campus:~# apt-get install devscripts
 4. root@campus:~# apt-get build-dep openssl
 5. root@campus:~# apt-get source openssl
 6. root@campus:~# apt-get source openssl
 7. Reading package lists... Done
 8. Building dependency tree      
 9. Reading state information... Done
 10. NOTICE: 'openssl' packaging is maintained in the 'Svn' version control system at:
 11. svn://svn.debian.org/pkg-openssl/openssl/
 12. Need to get 4592 kB of source archives.
 13. Get:1 http://mirror.kku.ac.th/ubuntu/ precise-security/main openssl 1.0.1-4ubuntu5.12 (dsc) [2365 B]
 14. Get:2 http://mirror.kku.ac.th/ubuntu/ precise-security/main openssl 1.0.1-4ubuntu5.12 (tar) [4454 kB]
 15. Get:3 http://mirror.kku.ac.th/ubuntu/ precise-security/main openssl 1.0.1-4ubuntu5.12 (diff) [136 kB]
 16. Fetched 4592 kB in 0s (27.9 MB/s)
 17. gpgv: Signature made Tue Apr  8 03:19:33 2014 ICT using RSA key ID A744BE93
 18. gpgv: Can't check signature: public key not found
 19. dpkg-source: warning: failed to verify signature on ./openssl_1.0.1-4ubuntu5.12.dsc
 20. dpkg-source: info: extracting openssl in openssl-1.0.1
 21. dpkg-source: info: unpacking openssl_1.0.1.orig.tar.gz
 22. dpkg-source: info: unpacking openssl_1.0.1-4ubuntu5.12.debian.tar.gz
 23. dpkg-source: info: applying ca.patch
 24. dpkg-source: info: applying config-hurd.patch
 25. dpkg-source: info: applying debian-targets.patch
 26. dpkg-source: info: applying engines-path.patch
 27. dpkg-source: info: applying make-targets.patch
 28. dpkg-source: info: applying man-dir.patch
 29. dpkg-source: info: applying man-section.patch
 30. dpkg-source: info: applying no-rpath.patch
 31. dpkg-source: info: applying no-symbolic.patch
 32. dpkg-source: info: applying pic.patch
 33. dpkg-source: info: applying valgrind.patch
 34. dpkg-source: info: applying rehash-crt.patch
 35. dpkg-source: info: applying rehash_pod.patch
 36. dpkg-source: info: applying shared-lib-ext.patch
 37. dpkg-source: info: applying stddef.patch
 38. dpkg-source: info: applying version-script.patch
 39. dpkg-source: info: applying gnu_source.patch
 40. dpkg-source: info: applying c_rehash-compat.patch
 41. dpkg-source: info: applying libdoc-manpgs-pod-spell.patch
 42. dpkg-source: info: applying libssl-misspell.patch
 43. dpkg-source: info: applying openssl-pod-misspell.patch
 44. dpkg-source: info: applying pod_req_misspell2.patch
 45. dpkg-source: info: applying pod_pksc12.misspell.patch
 46. dpkg-source: info: applying pod_s_server.misspell.patch
 47. dpkg-source: info: applying pod_x509setflags.misspell.patch
 48. dpkg-source: info: applying pod_ec.misspell.patch
 49. dpkg-source: info: applying pkcs12-doc.patch
 50. dpkg-source: info: applying dgst_hmac.patch
 51. dpkg-source: info: applying block_diginotar.patch
 52. dpkg-source: info: applying block_digicert_malaysia.patch
 53. dpkg-source: info: applying no_ssl2.patch
 54. dpkg-source: info: applying vpaes.patch
 55. dpkg-source: info: applying tls1.2_client_algorithms.patch
 56. dpkg-source: info: applying perlpath-quilt.patch
 57. dpkg-source: info: applying tls12_workarounds.patch
 58. dpkg-source: info: applying ubuntu_deb676533_arm_asm.patch
 59. dpkg-source: info: applying CVE-2012-2110.patch
 60. dpkg-source: info: applying CVE-2012-2110b.patch
 61. dpkg-source: info: applying CVE-2012-2333.patch
 62. dpkg-source: info: applying CVE-2012-0884-extra.patch
 63. dpkg-source: info: applying lp1018998.patch
 64. dpkg-source: info: applying lp1020621.patch
 65. dpkg-source: info: applying lp973741.patch
 66. dpkg-source: info: applying CVE-2013-0166.patch
 67. dpkg-source: info: applying CVE-2013-0169.patch
 68. dpkg-source: info: applying fix_key_decoding_deadlock.patch
 69. dpkg-source: info: applying openssl-1.0.1e-env-zlib.patch
 70. dpkg-source: info: applying CVE-2013-4353.patch
 71. dpkg-source: info: applying CVE-2013-6449.patch
 72. dpkg-source: info: applying CVE-2013-6450.patch
 73. dpkg-source: info: applying no_default_rdrand.patch
 74. dpkg-source: info: applying CVE-2014-0076.patch
 75. dpkg-source: info: applying CVE-2014-0160.patch
 76. openssl-1.0.1                            openssl_1.0.1.orig.tar.gz
 77. openssl_1.0.1-4ubuntu5.12.debian.tar.gz  openssl_1.0.1-4ubuntu5.12.dsc
 78. root@campus:~# cd openssl-1.0.1/
 79. root@campus:~/openssl-1.0.1# dpkg-buildpackage -us -uc -nc

จากนั้น ระบบจะเริ่ม compile deb package ทั้งหมดที่ได้รับไว้ใน spec file
เมื่อเสร็จสิ้น จะได้ dpkg เพื่อลงทับอันเก่า

 1. root@campus:~/openssl-1.0.1# cd ..
 2. libssl1.0.0-udeb_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.udeb
 3. libssl1.0.0_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb
 4. openssl-1.0.1
 5. openssl_1.0.1-4ubuntu5.12.debian.tar.gz
 6. openssl_1.0.1-4ubuntu5.12.dsc
 7. openssl_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.changes
 8. libcrypto1.0.0-udeb_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.udeb  openssl_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb
 9. libssl-dev_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb            openssl_1.0.1.orig.tar.gz
 10. libssl-doc_1.0.1-4ubuntu5.12_all.deb          libssl1.0.0-dbg_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb
 11.  
 12. root@campus:~# dpkg -i *.deb
 13. (Reading database ... 248296 files and directories currently installed.)
 14. Preparing to replace libssl1.0.0 1.0.1-4ubuntu5.12 (using libssl1.0.0_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb) ...
 15. Unpacking replacement libssl1.0.0 ...
 16. Selecting previously unselected package libssl1.0.0-dbg.
 17. Unpacking libssl1.0.0-dbg (from libssl1.0.0-dbg_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb) ...
 18. Preparing to replace libssl-dev 1.0.1-4ubuntu5.12 (using libssl-dev_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb) ...
 19. Unpacking replacement libssl-dev ...
 20. Preparing to replace libssl-doc 1.0.1-4ubuntu5.12 (using libssl-doc_1.0.1-4ubuntu5.12_all.deb) ...
 21. Unpacking replacement libssl-doc ...
 22. Preparing to replace openssl 1.0.1-4ubuntu5.12 (using openssl_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb) ...
 23. Unpacking replacement openssl ...
 24. Setting up libssl1.0.0 (1.0.1-4ubuntu5.12) ...
 25. locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
 26. locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
 27. Setting up libssl1.0.0-dbg (1.0.1-4ubuntu5.12) ...
 28. Setting up libssl-dev (1.0.1-4ubuntu5.12) ...
 29. Setting up libssl-doc (1.0.1-4ubuntu5.12) ...
 30. Setting up openssl (1.0.1-4ubuntu5.12) ...
 31. Processing triggers for man-db ...
 32. locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
 33. locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
 34. Processing triggers for libc-bin ...
 35. ldconfig deferred processing now taking place
 36. root@campus:~# apt-get -f install
 37. Reading package lists... Done
 38. Building dependency tree      
 39. Reading state information... Done
 40. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.

ตรวจสอบ version openssl ในระบบ

 1. root@campus:~# dpkg -l | grep openssl
 2. ii  openssl                                   1.0.1-4ubuntu5.12                 Secure Socket Layer (SSL) binary and related cryptographic tools

ทดสอบกับเครื่องมือ

แค่นี้น่าจะพอไหว :P