อัพเดต Ubuntu Precise 12.04 หนี Heartbleed

×

Error message

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /data/wwwroot/includes/common.inc).

วงการ admin สะเทือน งานเข้ากันเต็มๆ เมื่อ ssl library ยอดฮิต อย่าง openssl เป็นเป้า ตาม Heartbleed attack เลยต้องอัพเดต กัน โดยเฉพาะเครื่องเก่าๆ ส่วนผม มีเครื่องนึงที่เป็น ubuntu precise 12.04 เลยต้องลงไม้ลงมือกันหน่อย

ที่ทำไม่ได้ไรมาก จากการตรวจสอบ พบว่า ตาม USN-2165-1: OpenSSL vulnerabilities http://www.ubuntu.com/usn/usn-2165-1/ ได้ระบุวิธีไว้แล้ว
Ubuntu 12.04 LTS:
libssl1.0.0 1.0.1-4ubuntu5.12

พอดู เป็นลิงก์ไปยัง source package
เริ่มจาก update source กัน .ให้แน่ใจว่าเปิด repo precise-security/main อยู่ แล้ว
จากนั้นติดตั้ง package ที่จำเป็นในการ build

 1. root@campus:~# apt-get update
 2. root@campus:~# apt-get upgrade
 3. root@campus:~# apt-get install devscripts
 4. root@campus:~# apt-get build-dep openssl
 5. root@campus:~# apt-get source openssl
 6. root@campus:~# apt-get source openssl
 7. Reading package lists... Done
 8. Building dependency tree      
 9. Reading state information... Done
 10. NOTICE: 'openssl' packaging is maintained in the 'Svn' version control system at:
 11. svn://svn.debian.org/pkg-openssl/openssl/
 12. Need to get 4592 kB of source archives.
 13. Get:1 http://mirror.kku.ac.th/ubuntu/ precise-security/main openssl 1.0.1-4ubuntu5.12 (dsc) [2365 B]
 14. Get:2 http://mirror.kku.ac.th/ubuntu/ precise-security/main openssl 1.0.1-4ubuntu5.12 (tar) [4454 kB]
 15. Get:3 http://mirror.kku.ac.th/ubuntu/ precise-security/main openssl 1.0.1-4ubuntu5.12 (diff) [136 kB]
 16. Fetched 4592 kB in 0s (27.9 MB/s)
 17. gpgv: Signature made Tue Apr  8 03:19:33 2014 ICT using RSA key ID A744BE93
 18. gpgv: Can't check signature: public key not found
 19. dpkg-source: warning: failed to verify signature on ./openssl_1.0.1-4ubuntu5.12.dsc
 20. dpkg-source: info: extracting openssl in openssl-1.0.1
 21. dpkg-source: info: unpacking openssl_1.0.1.orig.tar.gz
 22. dpkg-source: info: unpacking openssl_1.0.1-4ubuntu5.12.debian.tar.gz
 23. dpkg-source: info: applying ca.patch
 24. dpkg-source: info: applying config-hurd.patch
 25. dpkg-source: info: applying debian-targets.patch
 26. dpkg-source: info: applying engines-path.patch
 27. dpkg-source: info: applying make-targets.patch
 28. dpkg-source: info: applying man-dir.patch
 29. dpkg-source: info: applying man-section.patch
 30. dpkg-source: info: applying no-rpath.patch
 31. dpkg-source: info: applying no-symbolic.patch
 32. dpkg-source: info: applying pic.patch
 33. dpkg-source: info: applying valgrind.patch
 34. dpkg-source: info: applying rehash-crt.patch
 35. dpkg-source: info: applying rehash_pod.patch
 36. dpkg-source: info: applying shared-lib-ext.patch
 37. dpkg-source: info: applying stddef.patch
 38. dpkg-source: info: applying version-script.patch
 39. dpkg-source: info: applying gnu_source.patch
 40. dpkg-source: info: applying c_rehash-compat.patch
 41. dpkg-source: info: applying libdoc-manpgs-pod-spell.patch
 42. dpkg-source: info: applying libssl-misspell.patch
 43. dpkg-source: info: applying openssl-pod-misspell.patch
 44. dpkg-source: info: applying pod_req_misspell2.patch
 45. dpkg-source: info: applying pod_pksc12.misspell.patch
 46. dpkg-source: info: applying pod_s_server.misspell.patch
 47. dpkg-source: info: applying pod_x509setflags.misspell.patch
 48. dpkg-source: info: applying pod_ec.misspell.patch
 49. dpkg-source: info: applying pkcs12-doc.patch
 50. dpkg-source: info: applying dgst_hmac.patch
 51. dpkg-source: info: applying block_diginotar.patch
 52. dpkg-source: info: applying block_digicert_malaysia.patch
 53. dpkg-source: info: applying no_ssl2.patch
 54. dpkg-source: info: applying vpaes.patch
 55. dpkg-source: info: applying tls1.2_client_algorithms.patch
 56. dpkg-source: info: applying perlpath-quilt.patch
 57. dpkg-source: info: applying tls12_workarounds.patch
 58. dpkg-source: info: applying ubuntu_deb676533_arm_asm.patch
 59. dpkg-source: info: applying CVE-2012-2110.patch
 60. dpkg-source: info: applying CVE-2012-2110b.patch
 61. dpkg-source: info: applying CVE-2012-2333.patch
 62. dpkg-source: info: applying CVE-2012-0884-extra.patch
 63. dpkg-source: info: applying lp1018998.patch
 64. dpkg-source: info: applying lp1020621.patch
 65. dpkg-source: info: applying lp973741.patch
 66. dpkg-source: info: applying CVE-2013-0166.patch
 67. dpkg-source: info: applying CVE-2013-0169.patch
 68. dpkg-source: info: applying fix_key_decoding_deadlock.patch
 69. dpkg-source: info: applying openssl-1.0.1e-env-zlib.patch
 70. dpkg-source: info: applying CVE-2013-4353.patch
 71. dpkg-source: info: applying CVE-2013-6449.patch
 72. dpkg-source: info: applying CVE-2013-6450.patch
 73. dpkg-source: info: applying no_default_rdrand.patch
 74. dpkg-source: info: applying CVE-2014-0076.patch
 75. dpkg-source: info: applying CVE-2014-0160.patch
 76. openssl-1.0.1                            openssl_1.0.1.orig.tar.gz
 77. openssl_1.0.1-4ubuntu5.12.debian.tar.gz  openssl_1.0.1-4ubuntu5.12.dsc
 78. root@campus:~# cd openssl-1.0.1/
 79. root@campus:~/openssl-1.0.1# dpkg-buildpackage -us -uc -nc

จากนั้น ระบบจะเริ่ม compile deb package ทั้งหมดที่ได้รับไว้ใน spec file
เมื่อเสร็จสิ้น จะได้ dpkg เพื่อลงทับอันเก่า

 1. root@campus:~/openssl-1.0.1# cd ..
 2. libssl1.0.0-udeb_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.udeb
 3. libssl1.0.0_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb
 4. openssl-1.0.1
 5. openssl_1.0.1-4ubuntu5.12.debian.tar.gz
 6. openssl_1.0.1-4ubuntu5.12.dsc
 7. openssl_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.changes
 8. libcrypto1.0.0-udeb_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.udeb  openssl_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb
 9. libssl-dev_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb            openssl_1.0.1.orig.tar.gz
 10. libssl-doc_1.0.1-4ubuntu5.12_all.deb          libssl1.0.0-dbg_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb
 11.  
 12. root@campus:~# dpkg -i *.deb
 13. (Reading database ... 248296 files and directories currently installed.)
 14. Preparing to replace libssl1.0.0 1.0.1-4ubuntu5.12 (using libssl1.0.0_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb) ...
 15. Unpacking replacement libssl1.0.0 ...
 16. Selecting previously unselected package libssl1.0.0-dbg.
 17. Unpacking libssl1.0.0-dbg (from libssl1.0.0-dbg_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb) ...
 18. Preparing to replace libssl-dev 1.0.1-4ubuntu5.12 (using libssl-dev_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb) ...
 19. Unpacking replacement libssl-dev ...
 20. Preparing to replace libssl-doc 1.0.1-4ubuntu5.12 (using libssl-doc_1.0.1-4ubuntu5.12_all.deb) ...
 21. Unpacking replacement libssl-doc ...
 22. Preparing to replace openssl 1.0.1-4ubuntu5.12 (using openssl_1.0.1-4ubuntu5.12_amd64.deb) ...
 23. Unpacking replacement openssl ...
 24. Setting up libssl1.0.0 (1.0.1-4ubuntu5.12) ...
 25. locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
 26. locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
 27. Setting up libssl1.0.0-dbg (1.0.1-4ubuntu5.12) ...
 28. Setting up libssl-dev (1.0.1-4ubuntu5.12) ...
 29. Setting up libssl-doc (1.0.1-4ubuntu5.12) ...
 30. Setting up openssl (1.0.1-4ubuntu5.12) ...
 31. Processing triggers for man-db ...
 32. locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
 33. locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
 34. Processing triggers for libc-bin ...
 35. ldconfig deferred processing now taking place
 36. root@campus:~# apt-get -f install
 37. Reading package lists... Done
 38. Building dependency tree      
 39. Reading state information... Done
 40. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.

ตรวจสอบ version openssl ในระบบ

 1. root@campus:~# dpkg -l | grep openssl
 2. ii  openssl                                   1.0.1-4ubuntu5.12                 Secure Socket Layer (SSL) binary and related cryptographic tools

ทดสอบกับเครื่องมือ

แค่นี้น่าจะพอไหว :P