linux/config.h not found

วันนี้ build kernel module ปรากฏว่า ไม่ผ่าน เพราะถามหาไฟล์ linux/config.h
หาอยู่นาน ปรากฎว่า ไฟล์นี้ ถูกลบออกจากเคอร์เนลลินุกซ์แล้ว ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.6.19
วิธีแก้ไขที่แนะนำคือ ให้สร้างไฟล์น้ีปลอม ๆ นึ้นมา โดยใช้คำสั่ง

touch /usr/src/linux/include/linux/config.h

เพียงเท่านี้ โปรแกรมก็จะมองว่ามีไฟล์ เคอร์เนลสามารถคอมไพล์ได้ ไม่มีปัญหา :D 

Tags: