รุ้ง

rainbow

ไม่รู้ว่าไม้ได้มองไปบนฟ้านานเท่าไหร่แล้ว วันนี้ฝนตกตอนเย็น ๆ ได้มีโอกาสเห็นรุ้งกินน้ำ นานแล้วนะครับ ที่ไม่ได้เห็นรุ้ง คงนานพอกับที่ไม่ได้มองไปบนท้องฟ้า บางที การที่เราคร่ำเคร่งกับสิ่งต่าง ๆ กับตัวเองมากเกินไป ก็อาจทำให้เรามองข้ามสิ่งรอบตัว

มองแล้ว คิดไปถึงทั้งเรื่องความเชื่อต่าง ๆ และคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ สมัยเด็ก :)

Tags: