ปรับแต่ง fstab ให้เหมาะสม

จากการ boot เครื่องพบว่า ส่วนนึงที่ช้า มาจากการที่ fsck ทำการ scan file system
ทุกครั้ง โดยเฉพาะที่เป็น vfat จะช้ามาก ๆ จึงต้องทำการแก้ fstab ไม่ให้ scan ทุกครั้ง

ใน Linux เมือทำการ boot ระบบขึ้น ไฟล์แรก ๆ ที่มีความสำคัญคือ /etc/fstab
ที่จะถูกอ่าน เพื่อทำการ mount หรือสร้างโครงสร้างของระบบไฟล์

ไฟล์ fstab จะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้าง อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ

ตัวอย่างไฟล์

# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda3 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda1 /media/hda1 vfat defaults,utf8,umask=007,gid=46 0 1
/dev/hda2 none swap sw 0 0

จะพบว่า ถูกแบ่งออกเป็น 6 คอลัมน์ คือ

คอลัมน์ที่ 1 เป็น device หรือ บล็อกของอุปกรณ์
คอลัมน์ที่ 2 เป็น mount point หรือจุดที่ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าสู่โครงสร้างระบบไฟล์
คอลัมน์ที่ 3 เป็นชนิดของ file system เช่น ext2 ext3 vfat swap
คอลัมน์ที่ 4 เป็น option ของการ mount เช่น auto defaults
คอลัมน์ที่ 5 เป็น dump option ซึ่งเป็น utility ในการ backup ข้อมูล
คอลัมน์ที่ 6 เป็น fsck option เป็น utility ในการตรวจสอบระบบไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/fstab.html

ถ้าไม่ต้องการให้ scan ก็เพียงแต่เปลี่ยน fsck option ให้เป็น 0 เท่านี้ก็เรียบร้อย.

Tags: